Vad är KPI?

Vad är KPI?

KPI (Key Performence Indicators) är specifika och tydliga mätetal som används för att spåra och mäta hur väl man når ett uppsatt mål. KPI:er används tex. för att mäta hur lönsam en annonskampanj är eller för att se hur många leads som genererats.

Vad betyder relevanta KPI:er?

Det finns mängder av KPI:er inom webbstatistik vilket lätt leder till att man tittar på KPI:er eller mätetal som är irrelevanta. Därför är det viktigt att först ha koll på vilken målsättningen är med tex. webbplatsen eller annonskampanjen.

Först när vi vet målsättningen kan vi börja spekulera i vilka KPI:er eller mätetal som är relevanta. Bedriver vi tex. en E-handel så kan relevanta KPI:er vara antalet köp, kundvärde över tid eller snittordervärde.

De som ligger långt fram är de som vågar sätta relevanta KPI:er direkt kopplade till verksamhetsnytta och inte bara hur mycket trafik en webbplats har eller liknande.

Generella KPI:er och mätetal

Förutom att titta på de KPI:er eller mätetal som är kopplade till direkt verksamhetsnytta så är det bra att hålla koll på andra mätetal som indikerar hur väl en webbplats fungerar. Vilka sidor som besöks, hur snabbt sidor laddar och från vart trafiken kommer mm.

Dessa mer generella KPI:er är också viktiga. För att genom att analysera dessa mätetal kan vi fånga upp och förbättra vissa områden, vilket leder till en bättre användarupplevelse. Ett sådant arbete påverkar oftast de mer relevanta mätetalen på ett positivt sätt och således resultaten.

Spårning av händelser

Via webbstatiskt verktyg, såsom Google Analytics, får vi automatiskt en mängd av värdefull statistik. Dessutom går det att sätta upp specifik händelsespårning på en webbplats. Det kan handla om att skicka in ett formulär, klicka på en knapp eller scrolldjup på en sida.

Genom att arbeta med händelsespårning är det betydligt enklare att löpande optimera en webbplats för att uppnå fler konverteringar, dvs att maximera nyttan. Vanligt är att använda sig av Google Tag Manager när man sätter upp specifik händelsespårning.

Vanliga KPI:er eller mätetal för webbplatser

Det finns ett flertal mycket vanliga mätetal för en webbplats som används för att snabbt få en inblick i hur besökarna beter sig och om vi når de mål vi satt upp. Ett bra första steg, för att få bättre koll på sin webbplats, är att lära sig vad dessa mätetal betyder.

Unika besök(are)/sessioner

Troligtvis det vanligaste mätetalet för en webbplats. Det betyder som det låter, hur många unika besök man haft under en period. Tänk på att det inte är samma sak som unika personer eftersom vi oftast räknas som olika besökare om vi använder vår mobil, dator eller surfplatta.

Avvisningsfrekvens

Är ett mätetal som kan vara av intresse. Det står för hur många procent av besökarna som lämnat en webbplats från en viss undersida. Mätetalet indikerar om var de hittat det de söker eller om de inte alls hittade vad de sökte. Som exempel är det generellt dåligt med hög avvisningsfrekvens på startsidan.

Demografi på besökarna

En hel del verktyg tillhandahåller även demografiska data såsom kön och ålder på besökarna. Tänk på att dessa mätetal inte är lika tillförlitliga som på sociala medier såsom Facebook där alla användare fyller i detta, men det ger ändå en fingervisning.

Konverteringar samt besök på undersidor

Man har oftast konkreta mål man vill uppnå med webbplatsen. Det kan exempelvis vara köp i en webbshop, anmälan i ett formulär eller något annat användaren gör.

Dessa mätetal kan man antingen lägga in som konverteringar och låta analysverktyget mäta antalet sådana, eller så kan man kika på de undersidor som är relevanta för dessa, exempelvis en “Tack för ditt köp”-sida, vilket dock inte är lika tillförlitligt.

Prenumerera på våra blogginlägg

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.