Digital vägledning Varberg

Tydliga digitala mål ger bättre resultat

Din hemsida är en beständig plattform i den digitala världen där ditt företag och era tjänster är synliga för kunderna. För att dra mesta möjliga nytta av en hemsida och få en positiv inverkan på affärerna gäller det dock att ha tydliga mål.

Ett problem för många svenska hemsidor är just att det saknas en tydlig målsättning och att sidorna inte uppdateras med relevant innehåll. Detta menar en ny undersökning från företaget Web Service Awards.

Sveriges hemsidor används inte optimalt

Enligt rapporten Hur mår Sveriges Webbplatser 2019? är ett vanligt problem på många hemsidor, utöver en otydlig målsättning, även att man inte följer upp hur sidan och genomförda uppdateringar presterar. Ofta finns inte heller tillräckliga resurser att driva sidan och hålla den aktuell.

En aktuell hemsida har stor potential

För att få ut det mesta av sin hemsida är det först och främst viktigt att vara medveten om vad det egentligen är som man säljer och vad man vill att kunderna ska göra när de besöker sidan.

Med en tydlig kommunikationsidé som bygger på ditt företags målsättningar och kundgrupp skapas de rätta förutsättningarna. För att lyckas räcker det dock inte att endast ha en närvaro i den digitala världen. En hemsida måste även användas aktivt i marknadsföringen och uppdateras med rätt typ av innehåll.

Vi vägleder dig fram till dina mål

Vi på André med Vänner har lång erfarenhet av vägledning och coachning i den digitala världen. Vi hjälper dig att ta fram en kommunikationsidé för din hemsida och ger även råd kring hur sidan ska användas på allra bästa sätt för du ska uppnå dina affärsmål. Kontakta oss för ett första möte.

Prenumerera på våra blogginlägg

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.