Förkortningen står för Payment Service Provider. Dessa behövs speciellt i webbutiker då de sköter om betalningstransaktionen. De vanligaste i Sverige idag är Klarna, Dibs och Qliro. De har säkra system för att genomföra kortbetalningar, fakturabetalningar etc mellan dig och webbutiken.