Här menar man en hemsida som funkar lika bra i dator, platta och mobil. Istället för att göra separata hemsidor för de olika enheterna programmerar den så att innehållet disponeras om och visas på ett optimalt sätt vad gäller disposition, typografi och bildstorlekar.

Google rankar responsiva hemsidor högre så det finns idag ingen anledning att inte ha en responsiv hemsida. Vi lägger stor energi på att se till att hemsidan blir lika attraktiv i alla enheter för en optimerad upplevelse.