Wobbes intranät blogg

Digitalisering och effektivisering för Wobbes

Vår kund Wobbes i Varberg jobbar med att hämta upp ris och trä som omvandlas till flis. Denna flis fraktas sedan till fjärrvärmeverken och blir till värme på ett miljövänligt sätt. I Wobbes flöde ingår att hålla koll på var högarna finns och vilka resurser som använts till respektive uppdrag.

Tydlig hjälp av digitalisering

När Wobbes kom till oss hade de ett starkt behov av att digitalisera och effektivisera hela den administrativa hanteringen av beställningar och resursåtgång. Som vanligt började vi med en workshop där Wobbes fick beskriva hur flödet såg ut och vilka problem de upplevde behövde lösas.

En skräddarsydd och framtidssäkrad digital lösning

I första fasen tog vi fram design för att åskådliggöra våra idéer och ge Wobbes en möjlighet att påverka slutprodukten redan från start. Stor vikt lades vid att allt skulle vara väl mobilanpassat och fungera smidigt för de som kör lastbilar och maskiner.

När den tekniska produktionen startades kände både vi och Wobbes oss trygga med att det skulle bli riktigt bra. Allt byggdes på Net-plattformen med intentionen att det skulle vara enkelt att lägga till nya funktioner längre fram under resans gång.

Vår leverans till Wobbes

Den färdiga produkten blev en komplett lösning där Wobbes kan ta emot beställningar via hemsidan och sedan hantera hela beställningen i sitt nya system. Inga fler papperslappar eller anteckningar som försvinner. Med det nya systemet har de stenkoll på var högarna finns för upphämtning samt vilka maskiner som använts. Allt summeras snyggt och kan rapporteras in till ekonomiavdelningen på företaget.

Det blir många sparade timmar framöver med den lösning vi levererat till Wobbes. Det ska bli riktigt spännande att ta den vidare i framtiden.

Prenumerera på våra blogginlägg

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.