Detta handlar om den grafiska formen och hur hemsidan ska se ut. När man designar en hemsida är det många saker att ha koll på. Hemsidan ska representera företaget, vara säljande och lätt att använda för alla besökare.

Som webbdesigner ansvarar man för att skapa en attraktiv, lättanvänd och säljande hemsida. Arbetet består av några olika delkompetenser som; UI-design (gränssnitt), UX-design (upplevelsedesign) samt interaktionsdesign. Utöver dessa kompetenser ska man kunna ta hänsyn till kundens varumärke och grafiska profil. Så det är många saker att hålla koll på när man designar en hemsida.

Många frestas av att välja färdiga mallar till ett lågt pris men då ska man ha i åtanke att dessa är framtagna utifrån ett generellt syfte. Detta leder ofta till att du inte får en optimerad webbdesign för just dina affärsmål,  behov och din profil. Vi har full förståelse för att alla inte har budget för att ta fram en helt unik design men det är ändå det man bör sikta på.

Bra design tas fram i genom följande steg:

  1. Lyssna på kunden
  2. Analysera behoven och problemställningarna
  3. Skapa webbdesign
  4. Testa

En erfaren webbdesigners är viktigt då hemsidan i slutändan ska stärka, effektivisera och skapa fler affärer för ditt företag. Att då låta besökaren mötas av något halvdant som kanske inte ens har rätt profil gör att första intrycket blir en dålig upplevelse. Det är delvis därför man använder citatet; “Design är ekonomi”.