PHP är ett skriptspråk och förkortningen betyder Hypertext Preprocessor. Det är ett populärt programmeringsspråk för hemsidor med dynamiskt innehåll. Det kan enklast jämföras med språk som ASP och JSP. Populära CMS som WordPress, Joomla och Drupal är skrivna i PHP och marknadsförs som öppen källkod.