Det står för Hyper Text Markup Language och är språket och grunden som används vid all webbproduktion. Det talar om var text, bild, video osv ska placeras på sidan.