Vad är HTML?

Det står för Hyper Text Markup Language och är språket och grunden som används vid all webbproduktion. Det talar om var text, bild, video osv ska placeras på sidan.