Förkortningen står för Uniform Resource Locator och är standarden för hur länkar byggs upp på internet exempelvis; www.andremedvanner.se/faq.