AD ecotextile blogg

Hållbar textil och nysatsning

Vår nya vän är ett företag som arbetar med import av hållbara textilier. Ett företag som verkligen ligger i tiden. Mer och mer gör människor val utifrån det som gynnar miljön och hälsan. AD ecotextile har gjort det länge och varit före sin tid.

Importör och rådgivare

Annika Dahlström som driver AD ecotextile har i många år arbetat med hållbarhet. Hon importerar tyger med miljö och sociala märkningar säljer konsulttimmar och undervisningsmaterial för människor som jobbar inom textilbranschen.

Kommunikativ hemsida

AD ecotextile kom till oss för att göra en nysatsning på sin hemsida och verksamhet. Önskemålet var en sida som skulle leda till köp av Annikas handbok “Wow- Jag kan bidra” och kontakt för beställning av hållbara textilier.

Vår insats

Ett inspirerande projekt där vi skapat en hemsida Bas med texter som förstärker budskapet, sökoptimerade rubriker och innehåll som också attraherar målgruppen. Vi har även lyft delen där hon säljer sin handbok för att öka försäljningen på den.

Fortsatt arbete framåt

Vi tycker det är roligt när våra vänner tänker till och utvecklas på vägen. Vi har även fått i uppdrag nu att se till att Annika når sina befintliga kunder och nya med hjälp av digital marknadsföring. Det ska bli roligt att fortsatt vara aktiva i AD ecotextiles resa.

Besök AD-Ecotextile här

Prenumerera på våra blogginlägg

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.